INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Kraków, 17.03.2014 r.

 

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pt.: Badania w zakresie opracowania kompleksowego systemu monitorowania stanu statycznego i dynamicznego ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych w trybie ciągłym, z możliwością symulacji zachodzących zmian strukturalnych oraz szacowaniem ryzyka ich uszkodzenia” i jest współfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych.

 

Zaproszenie do składania ofert zostało umieszczone na stronie internetowej spółki w dniu 7.03.2014 r. oraz skierowane w dniu: 10.03.2014 r. do 4 Wykonawców:

Lp.

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

Uwagi

1.

X-KOM Sp. z o.o., Al. Wolności 31, 42-202 Częstochowa

Oferta email w oparciu o ofertę sklepu internetowego

2.

PROMEX - dell24.pl, Wrocławska 35-37, 62-800 Kalis,

Oferta email w oparciu o ofertę sklepu internetowego

Brak dostępności urządzeń

3.

COCON Systemy Komputerowe, ul. Wolności 8/10, 46-300 Olesno

Oferta email w oparciu o ofertę sklepu internetowego

Brak oferty

4.

F.H. LAPTOK.COM, ul. Młodej Polski 16; 30-131 Kraków

Oferta na aukcji allegro.pl. Potwierdzona zapytaniem email.

Odpowiedź w dn. 13.03.2014

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 13.03.2014, do godz.: 15:00 złożono 2 oferty.

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego rozpoznania cenowego, prowadzonego w celu realizacji zamówienia na dostawę stacji roboczej na potrzeby prowadzenia prac badawczych i testowania rozwiązań, wyłoniono Firmę:

 

Nazwa: F.H. LAPTOK.COM, adres siedziby Wykonawcy: ul. Młodej Polski 16; 30-131 Kraków, NIP: . 676-230-46-35, REGON: 120288666, numer rachunku bankowego: 80 1500 1142 1011 4022 4520 0000,

 

oferującą za realizację całości zamówienia za cenę netto: 4.219,51 zł; brutto: 5.190,00 zł, wraz z kosztami dostawy, której ofertę uznano za najkorzystniejszą, z uwagi na najniższą cenę za urządzenie spełniające wymagania zapytania ofertowego z uwzględnieniem opcjonalnej możliwości rozszerzenia gwarancji do 2 lat za cenę 398,38 zł netto w firmie Dell Polska.

Cena najdroższej oferty: 6199 zł brutto