PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO WYBORU OFERT

 

w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro w oparciu o dyspozycję art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zamówienie nie podlega ustawie.

 

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pt.: Badania w zakresie opracowania kompleksowego systemu monitorowania stanu statycznego i dynamicznego ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych w trybie ciągłym, z możliwością symulacji zachodzących zmian strukturalnych oraz szacowaniem ryzyka ich uszkodzenia” i jest współfinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych.

 

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego rozpoznania cenowego, prowadzonego w celu realizacji zamówienia na dostawę stacji roboczej na potrzeby prowadzenia prac badawczych i testowania rozwiązań, wyłoniono ofertę Firmy:

 

Nazwa: F.H. LAPTOK.COM, adres siedziby Wykonawcy: ul. Młodej Polski 16; 30-131 Kraków, NIP: . 676-230-46-35, REGON: 120288666, numer rachunku bankowego: 80 1500 1142 1011 4022 4520 0000,

 

oferującą za realizację całości zamówienia cenę netto: 4.227,64 zł; brutto: 5.200,00 zł, słownie netto: cztery tysiące dwieście dwadzieścia siedem i 64/100 złotych netto, której ofertę uznano za najkorzystniejszą, z uwagi na najniższą cenę za urządzenie spełniające wymagania zapytania ofertowego.

 

Zaproszenie do składania ofert zostało umieszczone na stronie internetowej spółki w dniu 1.10.2014 r.. W wyniku braku złożonych ofert w przewidzianym terminie, Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie ofert sklepów internetowych i aukcji:

Lp.

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy

Uwagi

1.

COCON Systemy Komputerowe, ul. Krasickiego 32/1, 46-300 Olesno

www.dellowo.pl

6 742,00 zł brutto.

Oferta sklepu internetowego.

2.

FAIM - Partner Direct DELL, ul. Słomińskiego 5 lok. 223, 00-195 Warszawa

www.sklep-dell.pl

6 703,50 zł brutto.

Oferta sklepu internetowego.

3.

kuzniewski.pl, Półwiejska 17, 61-885 Poznań

www.kuzniewski.pl

7 140,00 zł brutto.

Oferta sklepu internetowego.

4.

F.H. LAPTOK.COM, ul. Młodej Polski 16; 30-131 Kraków

www.laptok.com/ allegro.pl - lolakim

5 200 zł brutto.

Oferta aukcji Allegro.

 

Cena najniższej oferty: 5 200,00 zł brutto.

Cena najdroższej oferty: 7 140,00 zł brutto

 

 

Kraków, dnia 14.10.2014 r.

 

Komisja w składzie:                                         ………………………………… podpis: …………………………………

                                                                                                                                 

                                                                             ………………………………… podpis: …………………………………