Ogłoszenia

Data ogłoszenia

Numer

Opis

Do pobrania

06.09.2013

PBS-1/P01/2013

Ogłoszenie naboru - elektronik projektant programista

Wymagania

07.03.2014

PBS-1/02/2014

Zakup i dostawa aparatury pomiarowej

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze

07.03.2014

PBS-1/01/2014

Zakup i dostawa stacji komputerowej

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze

26.04.2014

PBS-1/P01/2014

Ogłoszenie naboru - programista C/C++

Wymagania

09.06.2014

PBS-1/P02/2014

Ogłoszenie naboru - elektronik projektant programista

Wymagania

09.06.2014

PBS-1/05/2014

Zapytanie ofertowe notebook

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze

01.10.2014

PBS-1/07/2014

Zapytanie ofertowe notebook

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze

03.11.2014

PBS-1/P03/2014

Ogłoszenie naboru - programista C/C++

Wymagania

02.02.2015

PBS-1/P01/2015

Ogłoszenie naboru - elektronik projektant programista układów GSM/GPRS.

Wymagania

25.02.2015

PBS-1/08/2015

Zaproszenie do składania ofert:

Na realizację budowy polowego stanowiska badawczego w ramach projektu ISMOP oraz opracowanie w wyniku przeprowadzonych zadań badawczych oceny wpływu instalacji czujników pomiarowych metodą sond wbijanych na przebieg procesu filtracji wody przez korpus ziemnej budowli.

Zaproszenie do składania ofert

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt

Załącznik nr 1 do Projektu – Harmonogram

Załącznik nr 2 do Projektu – specyfikacja czujników

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ – Główne postanowienia umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz kosztorysu

Informacja o wyborze

25.05.2015

PBS-1/9/2015

Zaproszenie do składania ofert:

Wykonanie i dostawa do Zamawiającego zestawu płytek PCB wraz z zamontowanymi komponentami elektronicznymi na potrzeby prowadzenia prac badawczych i testowania rozwiązań.

Zaproszenie do składania ofert

Informacja o unieważnieniu

25.05.2015

PBS-1/10/2015

Zaproszenie do składania ofert:

Wykonanie w ramach projektu ISMOP eksperymentalnych konstrukcji liniowych czujników temperatury gruntu wraz przeprowadzeniem testów poprawności działania wykonanych konstrukcji, oraz opracowanie raportów z wykonanych prac.

Zaproszenie do składania ofert

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – Procedura konstrukcyjna wykonania zestawów kabli pomiarowych

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór formularza oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór formularza oferty (wersja edytowalna)

Informacja o wyborze

11.06.2015

PBS-1/11/2015

Zaproszenie do składania ofert:

Wykonanie i dostawa Zamawiającemu zestawu płytek PCB wraz z zamontowanymi komponentami elektronicznymi na potrzeby prowadzenia prac badawczych i testowania rozwiązań.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty (wersja edytowalna)

Informacja o wyborze

28.08.2015

PBS-1/12/2015

Zaproszenie do składania ofert:

Wykonanie w ramach projektu ISMOP usług instalacji eksperymentalnych liniowych czujników temperatury gruntu w budowli eksperymentalnego wału przeciwpowodziowego, wg schematów i procedur instalacyjnych określonych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).

Zaproszenie do składania ofert

SIWZ

Załącznik 1 do SIWZ

Załącznik 1a do SIWZ

Formularz oferty

Formularz oferty (wersja edytowalna)

Informacja o wyborze

27.05.2016

PBS-1/13/2016

Zaproszenie do składania ofert:

Wykonanie w ramach projektu ISMOP eksperymentalnych konstrukcji liniowych czujników temperatury gruntu wraz przeprowadzeniem testów poprawności działania wykonanych konstrukcji oraz opracowanie raportów z wykonanych prac, wg procedury i w zakresie określonych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1)

Zaproszenie do składania ofert

SIWZ

Załącznik 1 do SIWZ

Formularz oferty

01.07.2016

PBS-1/14/2016

Zaproszenie do składania ofert:

Wykonanie w ramach projektu ISMOP usług instalacji UZUPEŁNIAJĄCEJ eksperymentalnych liniowych czujników temperatury gruntu w budowli eksperymentalnego wału przeciwpowodziowego, wg schematów i procedur instalacyjnych określonych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).

Zaproszenie do składania ofert

SIWZ

Załącznik 1 do SIWZ

Załącznik 1a do SIWZ

Formularz oferty (wersja edytowalna)

06.03.2017

PBS-1/15/2017

Zaproszenie do składania ofert:

Wykonanie w ramach projektu ISMOP usług instalacji eksperymentalnych liniowych czujników temperatury gruntu oraz ciśnienia porowego w istniejącym wale przeciwpowodziowym, wg schematów i procedur instalacyjnych określonych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).

Zaproszenie do składania ofert

SIWZ

Załącznik 1 do SIWZ

Załącznik 1a do SIWZ

Załącznik 1b do SIWZ

Załącznik 1c do SIWZ

Formularz oferty (wersja edytowalna)

16.03.2017

PBS-1/patent/1/2017

Ogłoszenie naboru - rzecznik patentowy

Wymagania